Projecte

Aquest és un projecte que es troba en fase embrionària. Som un grup a qui ens apassiona la bicicleta i amb ganes de compartir-la amb altres persones. Per aquest motiu volem esdevenir un espai de consulta de rutes, ben descrites i riques fotogràficament, dins el territori català. Els articles que anirem afegint persegueixen ser entretinguts de llegir alhora que aportar una narrativa diferent a la majoria de periodisme ciclista que hi ha. Ens aproximem als camins i llocs des d’una visió més alpinista, de respecte, cura i admiració per la natura i l’entorn. Entenem que la bicicleta en sí és un mitjà que permet aproximar-se al territori d’una manera diferent, una perspectiva i un ritme més tranquil, comprensiu i curós, que permet descobrir sense malmetre.

Actualment estem recollint experiències i dues membres de l’equip seran qui publicaran la majoria d’entrades, elles són l’Ariadna i el Gerard que es troben a Llatinoamèrica en un viatge de bikepacking que les portarà de Perú a Argentina en 6 mesos aproximadament.

Creiem en la descoberta de l’entorn a ritme humà.

PROPÒSIT

Aproximant més persones a aquesta manera d’entendre la descoberta volem aconseguir una desmassificació d’espais turístics, promulgant la dispersió de les aventures a un territori major i així disminuint l’impacte ambiental i econòmic. Aquest enfoc ens permet aprendre de nosaltres mateixes i del territori, alhora que pot permetre a les altres d’aprendre de la nostra visió.

Apropar el ciclisme a les persones fent de l’experiència una aventura i un aprenentatge potenciant la cura de l’entorn i reduint l’impacte

MISSIÓ

Per tal d’assolir els objectius que ens hem marcat com a grup, en un futur volem oferir la possibilitat de guiar persones en les rutes que proposem seguint la manera d’entendre la descoberta que aquí us expliquem. En la línia de promoure el ciclisme dins el territori català també us proposem que compartiu amb nosaltres les vostres experiències, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres aquí.

VALORS

Sostenibilitat (Km.0)

Entenem la vida com un sistema cíclic i per tant, equil·librat. Per assegurar el manteniment d’aquest sistema és necessari dissenyar projectes sostenibles, elaborant estratègies per reduir l’impacte mediambiental i la petjada ecològica, teixint xarxa amb les persones i territoris i posant al centre de tota acció la cura de l’entorn.

Aplicabilitat

 • Contacte proper amb les persones usuàries
 • Crear xarxa amb projectes i persones de cada zona
 • Reconeixement històric del territori i del patrimoni natural
 • Ús de rutes ja traçades
 • Compliment de la normativa de cada zona i parc natural
 • Ús d’envasos reutilitzables de tela o vidre per evitar l’ús de plàstics
 • Cura de l’entorn i neteja dels espais on es realitzin les rutes
 • (Re)Connectar amb la natura
Cooperativisme

Aquest és un projecte cooperatiu perquè parteix de principis democràtics, d’implicació i de coresponsabilització. Treballem per mantenir el desenvolupament sostenible i el benestar comú.

Aplicabilitat

 • Autogestió i treball en equip
 • Crear xarxa amb projectes i persones de cada zona
 • Cura de les persones que en formen part
 • Formació i autoformació continuada
 • Es vetlla pel compliment dels drets de totes les persones
Guiatge

Pretenem acompanyar d’igual a igual amb professionalitat. D’aquesta forma, la nostra finalitat és orientar i donar eines a les persones que volen aprendre i experimentar. Com a professionals som eficients, amb capacitat de reacció i decisió alhora que busquem l’empoderament i autonomia de les persones usuàries.

Aplicabilitat

 • Rutes adequades al nivell de cada persona i a les seves necessitats
 • Estudiem les oportunitats i riscos per a actuar amb responsabilitat
 • Creem espais compartits i d’aprenentatge comú.
 • Ús raonable dels recursos i coherència en les conductes